အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုကောင်စီထံ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ

အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒ အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ တောင်းဆိုချက်များကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာအနေနှင့် အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုကောင်စီထံ ၂ဝ၁၉-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ပေးပို့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၈၉-ဖွဲ့က ပါဝင်ထောက်ခံထားပြီး ၎င်းပေးစာနှင့်ဆက်လျဉ်းသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်ကို ၂ဝ၁၉-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၆-ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အိတ်ဖွင့်ပေးစာ အပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင် ရယူဖတ်ရှုနိုင်သည်။