ပထမဆုံးအကြိမ် ကော်သူးလေတစ်ခုလုံးဆိုင်ရာကျေးရွာပိုင်ဘုံသစ်တော နှီးနှောဖလှယ်ပွဲထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်

၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၄ ရက်

ကော်သူးလေတစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ ကျေးရွာပိုင်ဘုံသစ်တော ပထမဆုံးအကြိမ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက် နေ့မှ ၃ ရက်နေ့အထိဖားအံခရိုင်၊ ပိုင်ကျုံမြို့နယ်၊ ပိတခကျေးရွာတွင် ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ဌာနေ တိုင်းရင်း သားများ၊ နိုင်ငံတကာ အဖ့ွဲအစည်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖ့ွဲအစည်းများ၊ ကော်သူးလေဗဟို၊ ခရို်င်၊ မြို့နယ်သစ်တောဌာနနှင့် ကျေးရွာလူထုပိုင်ဘုံသစ်တော ကော်မတီမှကိုယ်စားလှယ်များ၊ အားလုံးစုစုပေါင်းလူဦးရေ (၂၄၄) ဦးတက်ရာက်ခ့ဲကြသည်။

ယခုပြုလုပ်သည့်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ခရိုင်တစ်ခုချင်းစီ၏ ကျေးရွာပိုင်ဘံသု စ်တောများစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်ဖ့ွဲချင်းအလိုက်ဆွေးနွေးနှီးနှောဖလှယ်ခြင်းနှင့်အတူ လေ့လာသင်ယူမှုများကို ပြုလုပ်ခ့ဲကြသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများဆောင်ရွက်နေသော ကျေးရွာလလူထုပိုင်ဘုံသစ်တောများထိန်းသိမ်းစီမံ အုပ်ချုြပ်ခင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများကို ကော်သူးလေနယ်မြေအတွင်းရှိဌာနေတိုင်းရင်းသားများက လေ့လာသင်ယူခ့ဲသလို မိမိတို့၏ဒေသနှင့်လိုက်လျောညီထွေသည့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံများကို လေ့လာသင်ယူခ့ဲသည်။

ကျေးရွာပိုင်ဘုံသစ်တောကိုဖွဲစည်းခြင်းဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ရိုးရာဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းရေး၊ ဒေသခံလူထု၏ စားဝတ်နေရေး၊ ကောင်းမွန်သောဒေသတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အားကောင်းရေး၊ လူထုတစ်ရပ်လုံးကိုအကျိုးပြုနိုင်သော လက်တွဲပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအားကောင်းစေရေး၊ စသည်တို့အတွက် မည်သို့အကျိုးပြုကြောင်းကို နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသောကိုယ်စားလှယ်များက ၎င်းတို့၏အတေ့ွအကြုံများ တင်ပြဆွေးနွေးဖလှယ်ခ့ဲကြသည်။

၎င်းအပြင် ကျေးရွာပိုင်ဘုံသစ်တောဆိုင်ရာအားနည်းချက်၊ အားသာချက်များ၊ အခွင့်အရေး၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလူမှုအကျိုးပြုမှု၊ ရိုးရာဓလေ့နှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်မှုများအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ကျေးရွာပိုင်ဘုံသစ်တောဆိုင်ရာ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် (၁၈) ရပ်ကို အတူတကွချမှတ်ခ့ဲကြသည်။

ကော်သူးလေခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အသီးသီးမှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်မှစပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အထိ ခရိုင် (၇) ခရိုင်တွင် စုစုပေါင်းဧရိယာ ၂၄၄,၅၈၈.၀၃ ဧကရှိ ကျေးရွာပိုင်ဘုံသစ်တော (၁၅၁) ခု ဖ့ွဲစည်းတည်ထောင်ထားရှိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ မြေယာနှင့်သစ်တောဥပဒေများ၊ အကြီးစားဖ့ံွဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးစီမံကိန်းများနှင့်အမျိုးသားဥယျာဉ်၊ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောစသည့် ထိန်းသိမ်းသစ်တောနယ်မြေတိုးချဲ့ ဖ့ွဲစည်းမှုအစီအစဉ်များသည် ဒေသခံဌာနေလူထုတို့၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ကျေးရွာလူထုပိုင်ဘုံသစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို ကြီးမားစွာခြိမ်းခြောက်နေသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချောမေ့ွစွာဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ဌာနေ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုလေးစားရမည်။ ထို့အပြင်ဒေသခံပြည်သူလူထုများနှင့်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှု မရှိဘဲ တဖက်သတ်ဖော်ဆောင်နေသည့် ၎င်းတို့၏မြေယာ၊ သစ်တောဆိုင်ရာ ဥပဒေရေးဆဲြွပဌာန်းမှုများနှင့် အမျိုးသား ဥယျာဉ်၊ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော၊ စသည့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးသစ်တောများတိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုများသည် ဒေသခံဌာနေ ပြည်သူများ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ကျေးရွာလူထုပိုင်ဘုံသစ်တောလုပ်ငန်းများကို ကြီးမားစွာထိခိုက်နေသည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ဥပဒေများနှင့်စီမံကိန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးဖျက်သိမ်းရန် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာပိုင်ဘုံသစ်တောကိုယ်စားလှယ်များမှ တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ညီညွတ်စွာ တောင်းဆို လိုက်သည်။

“ တို့ကျေးရွာတို့သစ်တောတို့ရ့ဲဘဝ”

ဆက်သွယ်ရန် –
ပထမဆုံးအကြိမ်ကော်သူးလေတခုလုံးဆိုင်ရာ ကျေးရွာလူထုပိုင်ဘုံသစ်တော နှီးနှောဖလှယ်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ
(၁) နော်နေးဆယ်ဖေါ – ဝ၉၇၈ဝ၄၈၈၈၂၂ (ကရင်ဘာသာ)
(၂) စောဂျဲမဲ – ဝ၉၇၉၂ဝ၄၄၁၃၁ (ကရင်၊ မြန်မာဘာသာ)
(၃) စောကဲဒို – ဝ၉၄၅၃၂၈၁၆၂၉ (ကရင်၊ မြန်မာဘာသာ)

သဘောထားကြေညာချက်ကို ဤနေရာတွင် ရယူပါ။

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။