“မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် မြေအသုံးချမှုနှင့် မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတို့အား မြှင့်တင်ရန်” ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အားဆော်သြခြင်း

လူတိုင်းအတွက်စားနပ်ရိက္ခာရရှိရေး

အသေးစားလယ်သမားများ၊ ရေလုပ်သားများ၊ သစ်တောထဲတွင်နေထိုင်သူများ၊ ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးများ၊ ကျေးလက်နေလူငယ်များနှင့်တိ ုင်းရင်းသားရပ်ရွာလူထုများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်များအားမြှင့်တင်ပေးရန်၊ ကာကွယ်ပေးရန်၊ လေးစားရန်နှင့် ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်နှင့် တရားရေးအဖွဲ့တို့အား ဆော်သြခြင်း။

၂ဝ၁၄-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၆)ရက်

နိဒါန်း – ကျွနု်ပ်တို့မည်သူဖြစ်သည်နှင့် ဤကြေငြာချက်အားပြုလုပ်ရသည့်အကြောင်းရင်း

  • ကျွနု်ပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ အသေးစားလယ်သမားများ၊ ရပ်ရွာလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည့် မြေယာအရေးလှုပ်ရှားသူများကွန်ယက် (Land in our hands) သည် “ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့” အား နှုတ်ခွန်းဆက်ရင်းကျင်းပပါသည်။
  • ကျွနု်ပ်တို့သည် ဤနေ့အား ပြည်ထောင်စုအနှံ့ရှိ မိသားစုများနှင့်ရပ်ရွာလူထုများအား စားနပ်ရိက္ခာဖြည့်ဆည်းကျေွးမွေးသည့် ဤနိုင်ငံစားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှု၏ ကျောရိုးဖြစ်သော အသေးစားလယ်သမားများ၊ ရေလုပ်သားများ၊ သစ်တောထဲတွင်နေထိုင်သူများ၊ ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးများ၊ ကျေးလက်နေလူငယ်များနှင့် တိုင်းရင်းသားရပ်ရွာလူထုတို့၏ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္႑အား အသိအမှတ်ပြု၊ သတိတရတန်ဖိုးထားသည့် အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာ

  • ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် လက်ရှိဒီမိုကရက်တစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း ပုဂ္ဂလိက သို့မဟုတ် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဆောင်ရွက်သူများ၏ စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုအမည်ခံကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု လွဲှပြောင်းခြင်းများ သို့မဟုတ် မြေသိမ်းဆည်းမှုများသည် ကြီးမားသည့်အတိုင်းအတာဖြင့် ဖြစ်ပွားမှုများ ပိုမိုမြင့်တက်လျှက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ လွဲှပြောင်းမှုအများစုမှာ မြေလွတ်မြေရိုင်း သို့မဟုတ် ပလပ်မြေမြေများအနေနှင့် ပြုလုပ်သော်လည်း အဖြစ်အပျက်အများစုတွင် ရပ်ရွာလူထုများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုအပေါ် ထိခိုက်မှုများတွေ့ရှိရသည်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့-အသေးစားလယ်သမားများ၊ ရေလုပ်သားများ၊ ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးများနှင့် တိုင်းရင်းသားရပ်ရွာလူထုများသည် နေရာရွှေ့ပြောင်းခံရခြင်းနှင့် အတင်းအဓမ္မဖယ်ရှားခံရခြင်း သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့၏ စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရပ်တည်ရှင်သန်ခြင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မြေယာနှင့် ရေအရင်းအမြစ်တို့ဆုံးရံှုးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။ ရလဒ်မှာ အလုပ်အကိုင်များ ဆုံးရံှုးခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အပျက်သဘောဆောင်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ မငြိမ်သက်မှုများ ကြီးထွားလာသည့်အပြင် မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် မိမိရပ်ရွာလူထုများ၊ မိမိပြည်သူများ၏ စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းများ ဆုံးရံှုးစေသည်။
  • ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် အဆိုး်ဖြစ်စေသည့်ထိန်းချုပ်မှုမျိုးနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဘောင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအားကာကွယ်ခြင်း၊ လေးစားခြင်းနှင့် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတို့အပေါ် နိုင်ငံတော်၏ ပံ့ပိုးမှု လစ်ဟင်းလာစေသည့်အပြင် တိုင်းပြည်နှင့်၎င်း၏ပြည်သူများအားကျေွးမွေးနေသည့် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္႑တွင် ပါဝင်သည့် အသေးစားစားနပ်ရိက္ခာစိုက်ပျိုးမှုများနှင့် ရေလုပ်ငန်းတို့အား ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။

ကျွနု်ပ်တို့၏အဓိကဆော်သြချက်နှင့်ခိုင်မာသည့်တောင်းဆိုချက်များ

တိုင်းပြည်တွင် ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမှန်တကယ်မျှတပြီး တည်တံ့သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးရရှိရန်နှင့် လက်ရှိဒီမိုကရက်တစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အညီ ပြုလုပ်ရာတွင် မြေယာအရေးလှုပ်ရှားသူများကွန်ယက် (Land in our hands) မှ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ လွှတ်တော်နှင့်တရားရေးအဖွဲ့တို့အား အသေးစားလယ်သမားများနှင့် ရေလုပ်သားများ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးများနှင့် တိုင်းရင်းသားရပ်ရွာလူထုများ၏ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်များအား မြှင့်တင်၊ ကာကွယ်၊ လေးစားပြီး
ဖြည့်ဆည်းပေးရန် တောင်းဆိုသည်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အား –

၁။ အသေးစားလယ်သမားများ၊ ရေလုပ်သားများ၊ ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးများနှင့် တိုင်းရင်းသားရပ်ရွာလူထုများ၏ မြေရပိုင်ခွင့်များအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ လေးစားခြင်းနှင့် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတို့အပေါ် အလေးထားသော အမျိုးသားမြေမူဝါဒနှင့် ဥပဒေအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်၊

၂။ မြေမူဝါဒနှင့် ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရာတွင် အသေးစားလယ်သမားများ၊ရေလုပ်သားများ၊ ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးများနှင့် တိုင်းရင်းသားရပ်ရွာလူထုများ၏ ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးသည် ထိရောက်စွာပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် နေရာဖန်တီးပေးပြီး ထောက်ပံ့ပေးရန်၊

၃။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများနှင့် ရိုးရာအစဉ်အလာအရမြေပိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များ အသုံးပြုလျှက်ရှိသော အခြားရပ်ရွာလူထုများ၏ မြေပိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များအား အသိအမှတ်ပြု၊ ကာကွယ်၊ လေးစားပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် လိုအပ်ပြီး သင့်တော်သည့်မူဝါဒ၊ တရားဝင်၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် ဘတ်ဂျက်နှင့်အညီ မူဘောင်များကျင့်သုံးရန်၊

၄။ အမျိုးသမီးများ၏ မြေယာနှင့်အစားအစာရပိုင်ခွင့်များအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသည့် မြေအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာမူဘောင်အတွင်းရရှိခြင်း သေချာအောင်ပြုလုပ်သွားရန်၊

၅။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများနှင့် ရိုးရာအစဉ်အလာအရ မြေပိုင််ဆိုင်မှုစနစ်များရှိသည့် အခြားရပ်ရွာလူထုများ၊ ထိုစိုက်ပျိုးမြေ၊ ရေလုပ်ငန်းများနှင့် သစ်တောများတွင်နေထိုင်သူများအတွက် မြေ၊ ရေလုပ်ငန်းများနှင့် သစ်တောများသည် လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံရေးအဓိပ္ပာယ်များနှင့် တန်ဖိုးများရှိကြသည်ကို အသိအမှတ်ပြုရန်၊

၆။ အသေးစားလယ်သမားများ၊ ရေလုပ်သားများ၊ ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးများနှင့် တိုင်းရင်းသားရပ်ရွာလူထုများသည် ၎င်းတို့၏ရပ်ရွာလူထုတွင်ရှိသော မြေ၊ မြေဆီလွှာ၊ ရေလုပ်ငန်းများ၊ ရေနှင့်သစ်တောများအပေါ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြေမူဝါဒနှင့် ဥပဒေတွင် မြှင့်တင်၊ ကာကွယ်၊ လေးစားပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊

၇။လယ်သမားများ၊ ရပ်ရွာလူထုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကဏ္႑အသီးသီး၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးတို့အား တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ သဘာဝသယံဇာတများနှင့် မြေယာအခြေခံသော အငြင်းပွားမှုများအား ပါဝင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းကို ခွင့်ပြုသည့် မှန်ကန်သော တရားဝင် မြေယာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးယန္တရားနှင့် စနစ်အား ဖန်တီးရန်၊

၈။ အသေးစား အစားအစာထုတ်လုပ်သူများနှင့် ဒေသခံမိသားစု တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်နေသော ရပ်ရွာလူထုများအား အကာအကွယ်ပေးထားခြင်း သေချာစေရန် သိရှိနားလည်မှုဖြင့် ကြိုတင်၍ လွတ်လပ်စွာပေးသော သဘောတူခွင့်ပြုချက် (FPIC) နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ စံချိန်စံနှုန်းများအား အာမခံပေးရန်၊

၉။ အသေးစားလယ်သမားများ၊ ရေလုပ်သားများ၊ ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးများနှင့် တိုင်းရင်းသားရပ်ရွာလူထုများ၏ မြေ၊ ရေနှင့် သစ်တောရပိုင်ခွင့်များအား နိုင်ငံတော်၏မြေမူဝါဒနှင့် ဥပဒေတွင် သင့်တော်သလို မြှင့်တင်၊ ကာကွယ်၊ လေးစားပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းများမပြုလုပ်မချင်း တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများရှိ လက်ရှိ အကြီးစားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ (လမ်းများနှင့် အကြီးစား ရေအားလျှပ်စစ်ရေကာတာများ အပါအဝင်) နှင့် မြေယာလွဲပြောင်းခြင်းမျိုးစုံ (သတ္တုတွင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ရေနံထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ကန်ထရိုက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအပါအဝင် စိုက်ပျိုးခြင်းများကဲ့သို့သော) တို့အား ပြုလုပ်နေခြင်းမှ တရားဝင်ဆိုင်းငံ့ထားရန်၊

၁ဝ။ နောက်ဆုံအနေဖြင့် စစ်မှန်သည့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအဖြေများရရှိရေးဆီသို့ ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့် အသံများအား လက်ခံပြီး နားထောင်ပေးရန် စသည်တို့အားတောင်းဆိုသည်။

အချုပ်အနေဖြင့် မြေယာအရေးလှုပ်ရှားသူများကွန်ယက် (Land in our hands) မှ ယုံကြည်သည်မှာ အထက်ဖော်ပြချက်အားလုံးအား အလေးအနက်ထား၍ သင့်တော်သလို ကိုင်တွယ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူအားလုံးတို့အတွက် ခိုင်မာသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ရှာတွေ့မည်မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာနေ့သည် အသေးစားလယ်သမားများ၊ ရေလုပ်သားများ၊ ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးများ၊ ကျေးလက်နေလူငယ်များနှင့် တိုင်းရင်းသားရပ်ရွာလူထုများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံရေးအား မည်မျှဖြည့်ဆည်းပေးလျှက်ရှိသည်ကို စဉ်းစားသုံးသပ်ရန်ကောင်းသောအချိန် ဖြစ်ရုံတင်မက ၎င်းတို့သည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ပိုမိုတရားမျှတကာ ငြိမ်းချမ်းသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းဆီသို့ အပြုသဘောအားဖြင့် ကူးပြောင်းရန် အားလုံးအတူတကွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရန် အလွန်ကောင်းသောအချိန်လည်းဖြစ်ကြောင်း အလေးထားတင်ပြအပ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်
မောင်စည်သူ-၀၉၄၀၃၇၀၆၀၅၂
စောအဲလက်စ်-၀၉၂၅၄၂၀၇၈၄၂

ကြေညာချက်ကိုရယူရန် (အင်္ဂလိပ် မြန်မာ)

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။