ဒို့မြေကွန်ရက် (Land in Our Hands) သည် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီးမှ တောင်သူငယ်များ၊ တောင်သူလယ်သမား သမဂ္ဂများ၊ ၎င်းတို့နှင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်နေကြသော ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် မိတ်ဖက်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ စုပေါင်းလှုပ်ရှားကြသော တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်သည့် အမျိုးသားအဆင့်ကွန်ရက်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စစ်မှန်မျှတသော ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပေါ်ထွန်းစေရန်အားထုတ်ကြရာတွင် လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူများနှင့် အသေးစားမြေအသုံးပြုသူများ၊ ရေလုပ်သားများ၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ ရေမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို အားပေးခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း၊ လေးစားအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ဖြည့်စွမ်းပေးခြင်းတို့မှာ မရှိမဖြစ်အရေးကြီးကြောင်း ဒို့မြေက ယုံကြည်ပါသည်။

ဖက်ဒရယ်မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်မှုမှတဆင့် အသေးစား တောင်သူလယ်သမားများ/မြေယာရယူ အသုံးပြုသူများ၊ တိုင်းရင်းသားများ၏ လူထုမြေယာအခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝရရှိလာရန် မျှော်မှန်းသည်။ ဒို့မြေကွန်ရက်အနေနှင့် မြေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးများကို တောင်းဆိုပြီး မြေဆိုင်ရာ အခြေခံစည်းမျဉ်း (၆)ချက် ချမှတ်ထားသည်။


အဓိကမှတ်တိုင်များ

 • ၂ဝ၁၅
  • အစီရင်ခံစာ – မြေယာလုယက်သိမ်းယူမှုများအားဖြင့် ပြည်သူ့ဘဝများကိုဖျက်ဆီးကြခြင်း
  • အစီရင်ခံစာ – ပေါင်းလောင်းရေကာတာအထက်ပိုင်း အဓမ္မပြောင်းရွေ့ မှုများနှင့် ဖျက်ဆီးခံဘဝများ
  • အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ် ပိုမိုကောင်းမွန်လာရေးလှုပ်ရှားမှုများ
 • ၂ဝ၁၆
  • အမျိုးသားမြေအသုံးချမှု မူဝါဒကို အတည်ပြုခြင်း

 • ၂ဝ၁၇
  • ဓလေ့ထုံးတမ်းမြေအခွင့်အရေးများနှင့် ဖက်ဒရယ်မြေယာအကြောင်းများအပေါ် ဆွေးနွေးမှုများအတွက် စတင်လံှု့ဆော်နိုင်ခဲ့သည်
  • အစီရင်ခံစာ – မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော ကတိကဝတ်

 • ၂ဝ၁၈
  • မြေဥပဒေများအား သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အကြံပြုခြင်း
  • လူထုမြေယာဖိုရမ်
  • အစီရင်ခံစာ – မြေယာရပိုင်ခွင့်နှင့် သိမ်းဆည်းမြေပြန်လည်ဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာလက်စွဲ

 • ၂ဝ၁၉
  • မြေလွတ်မြေလပ်မြေရိုင်းဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှု

 • ၂ဝ၂ဝ
  • မြေလွတ်မြေလပ်မြေရိုင်းဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှု
  • အစီရင်ခံစာ – မြေလွတ်မြေလပ်မြေရိုင်းဥပဒေလှုပ်ရှားမှုများအား အမျိုးသားအဆင့် ပြန်လည်စုစည်းခြင်း

See the timeline of LIOH