၂ဝ၁၉-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၂၁)ရက်နေ့

အဖွင့်နိဒါန်း

၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာ စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ခဲသ့ ူများနှင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအပြင် ၎င်းတို့ကို အနီးကပ်ပံ့ပိုးကူညီပေးလျက်ရှိသည့် နယ်ခံအဖွဲ့အစည်းများ အတူတကွ စုစည်း၍ ၎င်းတို့၏ နေရပ်ပြန်ရေးနှင့် မူလရပိုင်ခွင့်ပြန်လည်ရရှိရေးဆိုင်ရာ မြေယာကိစ္စရပ်များကို အတူတကွ ဆွေးနွေးအဖြေရာ၍ စည်းရုံးရေးဆိုမည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ကို ၀ိုင်း၀န်ဖော်ဆောင်လာခဲ့ကြပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်ပွဲဒဏ်သင့်လာခဲ့သည့် နိုင်ငံတစ်ခု၏ ရလဒ်အနေဖြင့် တိုင်းရင်း သားရပ်ရွာအသိုက်အ၀န်းပေါင်းများစွာ မူရင်းရပ်ရွာဒေသများကို စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီး မိမိတို့၏ မြေယာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေးအားလုံးနီးပါး ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကို အနှစ်သာရရှိရှိဖြင့် အပြည့်အ၀အသိအမှတ်ပြုမှုအပါအ၀င် IDPs နှင့် Refugees များအတွက် တရားမျှတမှုရှာ ဖွေရာ၌ စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများစွာ ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်။ ဤကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများကြောင့် ကချင်၊ ကရင်နီ၊ ကရင်၊ မွန်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(၅)ခုမှ ပြည်တွင်းနေရပ်စွန့်ခွာ စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူများနှင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအပါအ၀င် ၎င်းတို့ကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည့် ပြည်တွင်းအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် အထူးသဖြင့် IDPs နှင့် Refugees များ၏ မြေယာရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးနှင့် ပတ် သက်၍ ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည့် စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများနှင့် အတွေ့အကြုံများကို အစဉ်တစိုက်ဆွေးနွေးအဖြေ ရှာလာခဲ့ကြပြီး လာမည့်အနာဂတ်၌ မဟာဗျူဟာကျကျ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုန်လ ၂၁ ရက်နေ့၌ ဤသဘောထားကြောညာစာတမ်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဤသဘောထားကြေညာစာတမ်း၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံမူများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကကျ သည့် တောင်းဆိုချက်များကို မချပြမီ ကျွန်ုပ်တို့အသီးသီး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် တူညီသည့်အခြေအနေ များနှင့် ကွြဲပားခြားနားသည့် အခြေအနေများကို ဦးစွာရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ဤသဘောထားကြေညာစာ တမ်းသည် “စာတမ်းရှင်” ဖြစ်သဖြင့် စာတမ်းအတွင်း IDPs နှင့် Refugees များအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုထား သည်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ IDPs နှင့် Refugees များ၏ မြေယာဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကို အ နှစ်သာရရှိရှိ အသိအမှတ်ပြု၍ အကာအကွယ်ပေးကာ ပြန်လည်ရယူခံစားပိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ရရှိစေသည့် အခြေ အနေသို့ ဦးတည်လာစေရန်အတွက် အချက်အလက်များဖော်ထုတ်ရန်၊ အလေးပေးအာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဆွေးနွေးအဖြေရှာသည့် စကား၀ိုင်းများဖြစ်ထွန်းလာစေရန်၊ နိုင်ငံရေးရေချိန်နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု ခိုင်မာအား ကောင်းလာအောင်တည်ဆောက်သွားရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရသူများနှင့် ဘေးဒုက္ခသည်များ၏ မြေယာရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကြေညာစာတမ်း အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန် . . . (၂ဝ၁၉-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၂၁)ရက်နေ့)(English) (Burmese)

ပြန်စာထားခဲ့ပါ။