ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ၂ဝ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖိနှိပ်ရန်အသုံးပြုသည့် အသရေဖျက်မှုဥပဒေများအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အတွက် အဆိုပြုလွှာတစ်ခုကို ဒို့မြေကွန်ရက်က ပါဝင်ထောက်ခံပါသည်။ ၆၆(ဃ)အပါအဝင် အခြားအသရေဖျက်မှုဥပဒေ (၅)ခုအောက်မှ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဆန့်ကျင်လျက် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားနေသော ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ရပ်များကို အဆုံးသတ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အဆိုပါ အဆိုပြုလွှာကို FEM က စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပြုလွှာတွင် ရွေးချယ်ရန်နည်းလမ်းလေးခု ပါဝင်ပြီး – တရားမမှုဆိုင်ရာ အသရေဖျက်ခြင်းဥပဒေတစ်ခုကို ရေးဆွဲအတည်ပြုခြင်း၊ ရာဇသတ်ကြီးရှိ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အသရေဖျက်ခြင်း ဥပဒေတွင် ပိုမိုခိုင်မာသော ခုခံကာကွယ်မှုများ ထည့်သွင်းခြင်း၊ ထောင်ဒဏ်အားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် အပြင်းအထန်အသရေဖျက်မှုများကိုသာ ကန့်သတ်ထားပေးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။


အဆိုပြုလွှာအပြည့်အစုံကို FEM ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည် –
http://freeexpressionmyanmar.org/defamation-reform-proposals/


ပြန်စာထားခဲ့ပါ။